27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Zwaluwproject BS de Heihorst

Huis- en boerenzwaluw
HEIBLOEM - Op basisschool de Heihorst in Heibloem is laire licht- en muziekshows ten de afgelopen tijd gewerkt aan tonele verschijnen. Natuurlijk een project om de stand van de huiszwaluw en boerenzwaluw te verbeteren. Dat girls. Kortom, een evenement project vindt op 3 april zijn beslag door het ophangen van enkele van een twintigtal door de leerlingen van groep 7 en 8 gemaakte kunstnesten.
kunt u terecht bij Sportcenter Balance, J.F. Kennedylaan 205 Dat gaat gebeuren in bijzijn te Panningen en Geeraets Gym van vertegenwoordigers van Muay Thai, Schoolstraat 25 te de gemeente Leudal, vertegenwoordigers van het IKL, ouders, Wilt u meer informatie over dit leerkracht en uiteraard de leerlingen zelf. Om de inwoners op 5 april vanaf 15.00 uur (zaal van Heibloem te betrekken bij open om 14.00 uur) kijk dan op het project is een fl yer gemaakt www.balancepanningen.nl, of die door de leerlingen huis aan huis is verspreid, waarin uitleg ment Day - Part 5. Bellen kan wordt gegeven over het project. Tevens is in de fl yer medewerking gevraagd aan de inwoners om toestemming te geven voor de plaatsing van de kunstnesten. Hier is zeer positief op gereageerd, waardoor er zeker al een twintig nesten geplaatst kunnen worden.
In de afgelopen jaren zijn de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Heihorst betrokken bij natuurprojecten. De vijver achter het dorp is zon adoptieproject waar jaarlijks door de kinderen wordt gewerkt om enkele diersoorten zoals bijvoorbeeld de salamander een betere kans te geven om zich te ontwikkelen. Dergelijke kleine projecten worden door het IKL (Instituut Instandhouding Kleine Landschapselementen, een provinciale organisatie) georganiseerd en de gemeente Leudal zorgt voor de fi nanciering van die projecten in diverse kerkdorpen van de gemeente.
Dit jaar wordt in Heibloem getracht de stand van de huis- en boerenzwaluw wat op te krikken. In de afgelopen twintig jaar is de stand van deze vogel dramatisch gedaald. Die daling is een gevolg van onder andere het ontbreken van nestmateriaal omdat er nauwelijks nog onverharde wegen zijn waar de zwaluw leem kan verzamelen om zijn nest te maken. Ook worden de vogels vaak belaagd door de mens die geen vogels duld onder zijn dak-overstek vanwege de bevuiling met mest. Erg jammer want de huiszwaluw is een zeer nuttige vogel die dagelijks duizenden insecten vangt en ons een beetje bevrijdt van vervelende muggen en vliegen. Hij is veel effectiever en milieuvriendelijker als de spuitbus.