27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Senioren

Op maandag 7 april kienmiddag in La Rochelle, aanvang 13.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. De Paasweekviering vindt plaats op dinsdag 8 april in gemeenschapshuis La Rochelle aan de Past. Hanraetsstraat 7a (ingang aan het schoolplein), Basisschool De Zjwiek houdt aanvang 13.30 uur.
Om 13.35 uur wordt er samen gebeden en gezongen. Het Seniorenkoor verzorgt de geare schoenen, huishoudtextiel zangen. Omstreeks 14.30 uur wordt een kopje koffi e of thee met paastraktatie geserveerd vr het Sjorgebouw, Pastoor door de dames van De ZonneHanraetsstraat 5. De geldelijke bloem. Vervolgens vertelt John Meeuwissen over de voortgang van zijn ontwikkelingsproject in Kenia.
Tenslotte wordt u een gratis paasboeketje aangeboden door bestuursleden. Diegenen die zelf geen vervoer kunnen regelen kunnen tot 7 april contact gaard. Na de pauze zal hij een opnemen met tel. 49 34 38.
prijzenkwis houden. Aanvang Er worden twee proefl essen Senaman Tua, een betere conditie en weerbaarheid, georganiseerd op dinsdag 3 en 10 juni in BMV La Rochelle, aanvang 13.30 uur. Meer info: mevrouw Peters, tel. 49 34 38.