27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

COLOFON

Bezoekadres gemeentehuis T: 0475 - 85 90 00 Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen F: 0475 - 85 99 22 Postadres E: info@leudal.nl Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen I: www.leudal.nl Telefonische bereikbaarheid T: 0475 - 85 90 00 Ma en wo van 08.30 - 17.00 uur, di en do van 08.30 - 19.00 uur, vr v an 08.30 - 13.00 uur Publieksbalies Openingstijden receptie en afhaalbalie Bij de receptie kunt u terecht voor algemene informatie. Bij de afhaalbalie kunt u terecht voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of eigen verklaring rijbewijs. U heeft hiervoor geen afspraak nodig.
In spoedgevallen kunt u bij de afhaalbalie ook terecht voor het indienen van een spoedaanvraag paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Let op: aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden.
Openings tijden receptie en afhaalbalie Maandag: 9.00 - 17.00 uur Dinsdag: 9.00 - 19.00 uur W oensdag: 9.00 - 17.00 uur Donder dag: 9.00 - 19.00 uur V rijdag: 9.00 - 13.00 uur Een bezoek aan de Publieksbalies Een bezoek aan de balie kan uitsluit end op afspraak. Hierdoor bent u altijd snel aan de beurt. Wij garanderen dat u binnen 5 werkdagen een afspraak kunt krijgen voor een bezoek aan de balie.
Afspraak maken Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online Afsprakenagenda op onze website www.leudal.nl.
Staat uw product er niet bij? Maak dan telefonisch een afspraak met een van onze medewerkers via het centrale telefoonnummer 0475 - 85 90 00.
Spreekuur wethouder s J. van der Stappen, A. Thomas sen, P. Verlinden en P. Vogels: do. v an 16.00 - 17.00 uur. Afspraak maken is niet nodig.
Centraal meldpunt Calamiteiten riolering T: 0475 - 85 90 00 T: 0475 - 85 99 95 buiten kantooruren Melding defecte Gladheidbestrijding straatverlichting T: 0475 - 85 99 85 T: 088 - 945 08 50 (o.v .v. lampnr) Politie T: 0900 - 8844 of 112 voor spoed Biesstraat 21 Heythuysen Wijkagenten Frank Mans, Maurice Henk E: Wijkagent-leudal@limburg-noord.politie.nl Inzage Tijdens de openingstijden kunt u de stukken die ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis in Heythuysen inzien, tel: 0475 - 85 90 00. Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie verkrijgen van de stukken.
Indienen bezwaren en zienswijzen Uw brief met bezwaren of zienswijzen moet in ieder geval bevatten: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. omschrijving v an het besluit/ontwerp-besluit waartegen bezwaar/ zienswijze is gericht; 4. uw motivatie van het bezwaar of de zienswijze; 5. ondertekening (handtekening) Bezwaren en zienswijzen kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Zienswijzen kunt u ook mondeling kenbaar maken bij de desbetreffende afdeling. Zienswijzen en bezwaren ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen.