27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Collectes, evenementen en overige vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) & bijzondere wetten
• Wielervereniging La Rochelle; Organisatie van Project Kerngezond, Obesitas Cycling Tour op 19 april 2014 op de locatie Kerkstraat/ Markt in Roggel. Ontvangstdatum: 20 maart 2014 • Zangvereniging Maas- en Neergalm: Dorpsfeesten op 26 en 27 juli 2014 in de kern Neer.
Ontvangstdatum:19 maart 2014 • Europa Kinderhulp: Familiedag Gastoudergezinnen op 23 juli 2014 op het speelveld Kunnehoek in de kern Ell. Ontvangstdatum: 20 maart 2014 • Jeugdcontactraad Buggenum: Koningsdag festiviteiten op 26 april 2004 op het plein tegenover de kerk. Ontvangstdatum: 20 maart 2014 • Gemeente Leudal: Dodenherdenking in Heythuysen op 4 mei 2014. Ontvangstdatum: 25 maart 2014 • SV Roggel: Feestavond en voetbaltoernooi op het sportpark in Roggel op 31 mei en 1 juni 2014. Ontvangstdatum: 25 maart 2014 • Stichting de Sjoapswei Horn; Zomerfeest in de kern Horn op 25 mei 2014. Ontvangstdatum: 27 maart 2014 • Buurtvereniging Kunnenkoel Ell; Straatfeest op Kunnenbeemd te Ell op 28 juni 2014. Ontvangstdatum: 26 maart 2014 • De Kwirzengers Neer; Festival dialectgroepen en accordeon treffen op Hoeve Ghoor te Neer van 3 t/m 4 mei 2014. Ontvangstdatum 24 maart 2014
• Stichting Cycling Events Limburg: Wielerwedstrijden op 24 april en 21 mei 2014 van 18.00 tot 21.30 uur op de Wessemerdijk in Kelpen-Oler. Verzenddatum: 24 maart 2014 • Stichting Royer rock: Muziekfestival San Quin op 23 augustus 2014 van 14.00 tot 01.30 uur op het terrein aan de Isidoorstraat 17 in Haler. Verzenddatum: 24 maart 2014 • Schutterij St. Severinus Grathem: Rommel- en vrijmarkt op 13 april van 10.00 tot 17.00 uur bij het schutterslokaal aan de Sportlaan in Grathem. Verzenddatum: 26 maart 2014 • Piraten feesten B.V.: Mega Piraten Festijn op 10 mei 2014 van 18.30 tot 01.00 uur in het weiland aan Rieterweg/Brumholt in Neer. Verzenddatum: 28 maart 2014 • Ondernemersvereniging Roggel: Lentemarkt op 27 april, Tirolermarkt op 3 augustus, Herfstmarkt op 19 oktober en de Kerstmarkt op 14 december 2014 in de kern Roggel incl. kofferbakverkopen tijdens de lente-, tiroler- en herfstmarkt. Verzenddatum: 27 maart 2014
• PSV de Bergruiters: Bloemenverkoopactie van 5 t/m 19 april 2014 in de kernen Heibloem en Roggel. Verzenddatum: 20 maart 2014 • Gemengd koor Con Amore Baexem: Plantenverkoop op 10 mei 2014 op het Mgr. Kierkelsplein in de kern Baexem. Verzenddatum: 24 maart 2014 • Basisschool de Kwir Neer; Heitje voor een Karweitje op 12 april 2014. Verzenddatum 17 maart 2014 • Kinder- en Jongerenkoor Swing it out Kelpen-Oler: Paaseierenverkoopactie van 29 maart t/m 11 april 2014 in de kern Kelpen-Oler. Verzenddatum: 25 maart 2014
• De Postkoets Horn: Ontheffi ng sluitingstijd op 6 april 2014 van 02.00 naar 03.00
uur voor de horeca-inrichting De Postkoets in Horn. Verzenddatum: 25 maart 2014
• Van Ravensberg: Verkoop van oliebollen en aanverwante producten op het Raadhuisplein in Haelen, dagelijks van 4 november 2014 t/m 3 januari 2015. Verzenddatum: 24 maart 2014 • Meditta Sittard; Plaatsen Fundusbus op het Julianaplein te Heythuysen van 6 t/m 18 juni 2014; Verzenddatum 27 maart 2014
In verband met een wielertijdritten zal de Wessemerdijk op 24 april en 21 mei tijdelijk afgesloten worden voor het verkeer, behalve voor bezoekers en deelnemers van het evenement. Er wordt hierbij een ontheffi ng verleend voor het toestaan van een wielerevenement op de openbare weg.
De afsluiting zal plaatsvinden op 24 april en 21 mei van 18.00 tot 22.00 uur.
Op 23 augustus 2014 vindt er in Haler het SanQuin muziekfestival plaats. Hiervoor zal op de Isidoorstraat, tussen de Pinxtenstraat en de woning Isidoorstraat nr. 16, een tweezijdig parkeerverbod worden ingesteld.
De tijdelijke verkeersmaatregel zal alleen gelden op 23 augustus 2014.
Op 13 april 2014 vindt er in Grathem een rommelmarkt plaats. Hiervoor zal er een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld aan één zijde van de Sportlaan, aan één zijde van de Kalebosstraat en op een gedeelte van de Nachtegaalstraat te Grathem. Voor de Nachtegaalstraat betreft het gedeelte vanaf de Lindestraat t/m de woning Nachtegaalstraat 1A.
Op 10 mei 2014 vindt er in Neer het Mega Piratenfestijn plaats. Hiervoor zullen een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden. De navolgende wegen zullen tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer behalve voor voetgangers: - de weg Graven, vanaf Leukeshoef tot aan de Heldensedijk; - de Rieterweg; - de Vlaas; - het Fort - de Schooldijk. De Rieterweg vanaf huisnr. 1 tot aan het Fort zal afgesloten worden voor alle verkeer met uitzondering van artiesten.
De weg Graven zal afgesloten worden voor alle verkeer met uitzondering van touringcars.
Om voor een goede doorstroming van het verkeer te kunnen zorgen zal er op Brumholt aan beide zijden van de weg een verbod tot stilstaan in gesteld worden.
De tijdelijke verkeersmaatregelen zullen gelden van 10 mei 2014 17.00 uur tot 11 mei 2014 03.00 uur of zoveel langer danwel korter dan noodzakelijk is.
Vanwege het te verwachten bezoekersaantal zullen de bezoekers begeleid worden naar de diverse parkeergelegenheden d.m.v. bebording en aanwijzingen van de diverse verkeersregelaars.
Voor de fi etsers zal er op de parkeerplaats een apart gedeelte gereserveerd worden waar de fi etsen gestald kunnen worden.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
30 mrt t/m 5 apr Fonds Gehandicapten, collecte 30 mrt t/m 12 apr MOV Horn, vastenactie 31 mrt t/m 5 apr Handbalclub SV Vios, paaseierenverkoop 31 mrt t/m 12 apr Harmonie St.Agatha Grathem, donateuractie 6 t/m 12 apr Ned. Hartstichting, collecte 7 t/m 14 apr Schutterij St. Jacobus Hunsel, paaseierenverkoop 12 t/m 15 apr Stg. Kindervakantiewerk Neer, paaseierenverkoop 13 t/m 19 apr Nationaal Fond Kinderhulp, collecte 14 t/m 18 apr Volleybalverening HHC, paaseierenverkoop in Haelen en Horn 14 t/m 19 apr H. Nicolaasparochie Heythuysen, klepperen misdienaars 17 apr Jeugdcontactraad Buggenum, paaseierenverkoop 18 en 19 apr Harmonie Beatrix Horn, paaseierenverkoop
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team KCC APV/Bijzondere wetten, tel. (0475) 85 90 00.