27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Woningisolatie: beter voor milieu en beurs

LEUDAL - Zoals op veel daken te zien is investeren steeds meer burgers en bedrijven in zonnepanelen om zodoende zelf duurzame energie op te wekken. Hiermee bespaart men op de stroomrekening en vermindert de CO2 uitstoot. Het afgelopen jaar is in Leudal het aantal zonnepanelen bijna verdubbeld.
De twee informatie avonden van Leudal Energie over het installeren van zonnepanelen die door 200 mensen bezocht werden zullen hier ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. Was in 2012 het aantal installaties nog 352, in 2013 waren dat er 599. Dit volgens gegevens van Enexis. De totale opwekcapaciteit is gestegen van 1,2 miljoen KWh naar 2,2 miljoen KWh oftewel voldoende energie voor 630 huishoudens. Zie voor een overzicht van het aantal installaties per dorp onze website.
Op donderdag 3 april krijgt u Bedenk echter dat het bij energie niet alleen gaat om elektriVrijdag 4 april demo Yogi Tea citeit maar ook om warmte. Er is nog steeds veel gas nodig om woningen te verwarmen terwijl dit veel zuiniger kan. Met name woningen van voor 1980, en dat is meer dan 50% van de woningvoorraad, zijn vaak slecht ge´soleerd. Te denken valt dan aan de spouwmuur, de vloer en U bent van harte welkom bij het dak. Vooral de eerste twee Natuurwinkel Heythuysen, De zijn betrekkelijk eenvoudig te isoleren en leveren grote besparingen op de gasrekening op.
Bij gevelisolatie van een normale eengezinswoning gaat het om een bedrag van ongeveer 1500 Ó 2000 euro en levert dit een besparing op de gasrekening op van ongeveer 400 euro per jaar. Dit betekent dat de investering in drie tot vijf jaar is terugverdiend. En ook hier geldt weer net als bij de zonnepanelen dat de CO2 uitstoot verminderd!
In vergelijking met een investering in zonnepanelen waarvoor nog steeds een terugverdientijd van zeven Ó aht jaar geldt, is dus woningisolatie veel sneller terugverdiend! Zit u zelf krap bij kas dan kunt u dergelijke investeringen fi nancieren via een duurzaamheidlening van de provincie Limburg. U hoeft dan zelf niet te investeren en betaalt het geleende bedrag terug door de besparing op de gasrekening. Kijk hiervoor op www.limburg. nl/lef. Door de lage rente (1,7%) is de besparing meestal groter dan het bedrag dat terugbetaald moet worden.
U kunt dus zelf veel doen om te besparen op fossiele energie en extra geld in uw beurs te houden.
Wenst u ook mee te denken en beslissen over alles wat met duurzame energie te maken heeft? Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website www.leudalenergie.nl.