27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

VoBeNo beker

Winnaar 2014 Jan Hanssen, heeft uit handen van Jo Vossen, medeschenker- en voorzitter Peter Janssen de felicitaties, wisselbeker en bijbehorende medaille in ontvangst mogen nemen NEER - Twee weken schieten onder bijna ideale weersomstandigheden heeft ertoe bijgedragen dat de schietresultaten van de eerste persoonlijke wedstrijd bij de Bussen Schutten op hoog niveau lagen. Na de 24 verplichte schoten op de eerste zaterdag bleven er 18 schutters over zonder misser. Vijftien schutters hiervan namen deel aan het kavelen op de kleine punten. Na 30 kavelronden waren er nog steeds twaalf schutters in de strijd, toen besloten werd om de wedstrijd op de kaart uit te kavelen. Ook hier ging de strijd in alle hevigheid door; het verschil tussen nummer 4 en 1 bleek uiteindelijk slechts één milimeter. Ton Timmermans, winnaar van de vorige editie moest dit jaar met de 3e plaats genoegen nemen. Geert Klaessen werd, nadat de inslagen door diverse kundigen onder de loep waren genomen, tweede. Jan Hanssen werd uiteindelijk winnaar van de VoBeNo beker, welke hij in 1994 ook al eens op zijn naam had geschreven.