27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

St. Jacobus

HUNSEL - Op zondag 6 april dag gehad en er was natuurlijk organiseert de drumband weer ook een wedstrijd waarbij de 3e een ‘drumbanddag’ in café-zaal De Beugelbaan (aanvang 14.00 uur). Tijdens deze middag zullen leden en leerlingen (alleen of in een groepje) een kort optreZaterdag 5 en 12 april tussen den verzorgen, waarbij allerlei 19.00 en 20.30 uur starten we soorten instrumenten gebruikt worden. Diverse optredens zullen in ‘familieverband’ gebeuren, bijvoorbeeld vader en Noteer in de agenda: zondag 25 zoon, broer en zus. Net zoals vorig jaar, belooft het weer een interessante en leerzame middag te worden. Belangstellenden zijn welkom.
Ook dit jaar komen de leden van de schutterij weer met paasoefeningen beginnen weer op eieren rond. Van 7 tot en met 14 april worden ze verkocht en kunt u ze aan de deur verwachten.