27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

SV Heythuysen

HEYTHUYSEN - Programma Senioren Zondag 6 april Linne 1 - Heythuysen 1 ....... 14.30 RKVB 2 - Heythuysen 2 .....12.00 Roggel 4 - Heythuysen 3 ..... 12.15 Heythuysen 4 - E. Boys 3 ... 11.00 Heythuysen 5 - FC Oda 5 .. 10.00 MMC Weert 7 - Heyth.6 ... 09.45 Helden VR3 - Heyth. VR1 ..12.00
G-voetbal Zaterdag 5 april Sportclub’25 G1-Heyth. G1 12.30 Heyth. G2-Venray G1 ........ 14.00 SVN G1-Heythuysen G3 .... 12.30 Heythuysen JG1-ZSV JG1 . 14.00
Jeugd Zaterdag 5 april MMC Weert A2-Heythuysen A1 vertrek 13.15 Heythuysen B1-Sl. Boys B1 15.00 R. Wit’67 C1-Heyth. C1 .vertrek 11.15 Heyth.C2-Panningen C2 ....13.30 RKSVO C3G-Heythuysen C3M . vertrek 12.00 RKSVO D1-Heythuysen D1 ........ vertrek 11.00 Heythuysen D2-SHH D5 ... 11.00 RKMSV D3-Heythuysen D3 ....... vertrek 11.00 Eindse Boys E1-Heythuysen E1 ... vertrek 08.30 Heythuysen E2-Haelen E3 09.30 Heyth. F1-Leeuwen F1........ 09.30 VV GKC F1-Heythuysen F2 ......... vertrek 08.45 De wedstrijd wordt in Grathem gespeeld. RKSVN F6-Heyth.F3 vertrek 10.15 Heyth. F4-RKMSV F6 .........10.30 De kabouters in Heythuysen ..... aanwezig 09.00