27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Wijziging situatie verkeerslichten Neer

Criteria
NEER - De provincie Limburg heeft afgelopen maand grootschalig onderhoud gepleegd aan het kruispunt N273 Heldenseweg Steeg in Neer. Hierbij zijn de verkeerslichten vervangen en is de verkeerssituatie voor fi etsers en voetgangers bij de kruising gewijzigd. In de nieuwe situatie is er door de provincie Limburg voor gekozen om rechts afslaand gemotoriseerd verkeer en parallel overstekende fi etsers en voetgangers gelijktijdig groen te geven. Het gemotoriseerd verkeer moet hierbij voorrang verlenen aan de overstekende fi etsers en voetgangers. Dit principe is gebruikelijk voor kruispunten in Nederland.
Bij de wijziging is uitgegaan van de volgende criteria: - Het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer moeten voldoende zicht op elkaar hebben.
- De snelheden van de voertuigen mogen niet te groot zijn. - Op de kruising moet de voorrang voor fietsers en voetgangers zichtbaar zijn door middel van bebording en markering.
Het gelijktijdig groen voor het gemotoriseerd verkeer en de overstekende fi etsers en voetgangers moet zorgen voor kortere wachttijden bij de kruising in Neer. Wanneer alle rijrichtingen na elkaar worden afgewikkeld ontstaan lange wachttijden. In de praktijk levert dit vaak situaties op waarbij fi etsers en voetgangers het rode licht negeren. Het negeren van het rode licht leidt tot verkeersonveilige situaties.
Als u vragen heeft over de wijziging van de verkeerssituatie kunt u contact opnemen met de provincie, tel. (0433) 89 99 99.