27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Bezinningsavonden

LEUDAL - Gedurende de vastentijd bieden wij u drie woensdagavonden achter elkaar drie verdiepingsavonden aan als spirituele en geestelijke impuls en voorbereiding op weg naar Pasen.
Woensdag 2 april: em-deken Th. Willemssen, voorzitter klankbordgroep Jodendom-Katholieke Kerk in het bisdom Roermond. Thema: overeenkomsten en verschillen tussen het Joodse en het Christelijke paasfeest.
Woensdag 9 april: em. Predikant Ds Jac. J. Rebel, Heythuysen. Thema: Via ‘Passie’ naar ‘Pasen’, met als ondertitel: ‘Hoe gaan we om met de waaroms van het lijden? A.h.v. reproducties van meest bekende en enige onbekende meesters over Jezus’ laatste lijdensweek wordt er dieper ingegaan op de diverse soorten van lijden.
De woensdagavonden vinden plaats in de Credozaal, Biesstraat 2a te Heythuysen (ingang links naast het parochiebureau), van 19.30 tot 21.00 uur. Deelname is gratis.