27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

H. MARGARITA ITTERVOORT

Zondag 6 april:
Kerngroep: M. Vaessen, Bosserstraat 11, tel. (0475) 56 63 71; email: margarita-ittervoort@clusteremmaus.nl ING-bankrekening: 15.66.579; Rabobank: NL24 RABO 0135 9008 91. Misintenties, e.d.: jam.theunissen@home.nl of tel. (0475) 56 58 94.
5e zondag van de vasten Jaardienst voor Antoon Velten en Nel Vries (stg). Jaardienst voor Sjang Reijven en voor de overleden familieleden. De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door volkszang en organist. Misdienaars: Danique.
Vandaag tweede collecte voor de kerk.