27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

H. LAMBERTUS NEERITTER

Zaterdag 5 april:
Kerngroep: J. van Hulzen, De Wal 54, tel. (0475) 56 67 14. Rabobanknummer: 13.85.79.083. Parochiebureau: Op den Heuvel 25, tel. 56 54 08 (do. 09.30-11.00 uur). Dringende gevallen: tel. (0475) 56 67 14.
5e zondag van de vasten 19.15 uur: Eucharistieviering. Voor Thieu Leeters (uc), als jaardienst voor Frans Geusen, als jaardienst voor Lei Jeurninck en dochter Gertie Jeurninck, en als jaardienst voor Thieu Kuypers.
Zang: Gregoriaans.