27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

ST. ISIDORUS HALER

Zaterdag 5 april:
Pastoor L. Geelen, Isidoorstraat 8, tel. (0495) 55 12 90.
Bank: Parochie Haler NL09RABO 0124400841.
19.30 uur: H. Mis.
5e zondag van de vasten 08.00 uur: H. Mis. 10.00 uur: Hoogmis. Pastoor: C. Dieteren, tel. 59 16 22, e-mail: cjdieteren@gmail. com (Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem). Pastoor R. Schwillens, tel. (0475) 51 01 05, e-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl (Heibloem, Neer en Roggel). www.parochies-heibloemneer-roggel.nl