27 maart 2014 - 15 mei 2019: 90162 bladzijden, 716725 artikelen

H. ALDEGUNDIS BUGGENUM

Zaterdag 5 april:
Parochiecentrum: Berikstraat 11b, tel. (0475) 59 12 05 (di. van 9.3011.30 uur); e-mail: aldegundis@planet.nl.
5e zondag van de vasten 19.15 uur: Eucharistieviering: int.: als gest. jaardienst voor ouders Johannes Cornelis Geraets en Maria Christina Geraets-Pijls en overleden familieleden.