27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

ST. MARTINUS HORN

Donderdag 3 april:
Parochiecentrum: Raadhuisplein 7, tel. 58 12 34 (di.-do.-vrij. van 10.00-12.00 uur); e-mail: contact@ martinuskerkhorn.nl. Bank: NL50 RABO 01234.01.100 t.n.v. R.K. kerkbestuur. ww.martinuskerkhorn.nl.
11.00 uur: Pl. Eucharistieviering in de Kapel van de De Kreppel te Heythuysen b.g.v. het 60-jarig priesterjubileum van oud- pastoor J. Mekel Zang: dames-en herenkoor Horn.
15.15-16.00 uur: bs. De Mussenberg Vormsel-les voor groep 8.
1e vrijdag van de maand 09.30 uur: Eucharistieviering in Daalakkerserf b.g.v. de 1e vrijdag van de maand.
5e zondag van de Veertigdagentijd 11.00 uur: Eucharistieviering. Int: gest. jrd. overl. ouders Crijns-van Appeven, zoon Sjaak en nichtje Bianca; gest. jrd. Lei Crijns; gest. jrd. overl. ouders Mathieu Peeters en Margaretha Peeters-Steijvers; jrd. Wilhelmina Puts en overl. familie; jrd. dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber en overl. van de fam. Dings en Heber. Zang: gemengd koor. Lector: mw. Magnée. Collectant: dhr. J. Linssen. Koster: mw. W. Bouwens.
08.30 uur: parochiecentrum: koper poetsen.
20.00 uur: parochiecentrum: vergadering Kerngroep Horn.
09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkerk. Aansluitend bent u welkom voor een kopje koffie in het parochiecentrum.
15.15-16.00 uur: bs. De Mussenberg Vormsel-les.
18.45 uur: parochiekerk repetitie projectkoor voor de Vormselviering.
13.30-14.30 uur: bs. De Mussenberg: communieclub Palmpasen maken voor Palmzondag.
Gezien zijn leeftijd (88 jaar) wil oud-pastoor J. Mekel zijn diamanten priesterfeest op gepaste wijze en in besloten kring vieren. Wilt u hem met een kaartje verrassen, dan kunt u dat sturen naar zijn adres: Zorgcentrum De Kreppel, Catharina Daemenstraat, 1 Kamer 1134, 6093 KE Heythuysen.