27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

ST. SERVATIUS NUNHEM

Zondag 6 april:
Secretariaat: JP Adams, Kerkstraat 14, tel. (0475) 59 42 45, e-mail: kerkbestuur@nunhem.nl. Doop/ huwelijk/overlijden: A. Muller tel. (0475) 59 26 54, b.g.g. (0475) 59 33 69. Bankrekening NL86RABO 01186.01.474.
www.nunhem.nl
Passie zondag 09.30 uur: Latijnse hoogmis van de 5e zondag van de Veertigdagentijd met de wisselende gezangen uit de Mis Judica en de vaste gregoriaanse gezangen uit de XVIIe Mis en Credo IV). Intentie: voor de zielenrust van Gemma Meddens.
09.00 uur: H. Mis van woensdag in de 5e week van de Veertigdagentijd.