27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

ST. MARTINUS NEER

Zondag 6 april:
Misintenties: Mia Theelen, tel. 59 12 93 of parochiehuis: (woe. van 10.00-11.00 uur) tel. 59 39 68, b.g.g. 59 30 89; e-mail: martinusparochieneer@hetnet. nl. Doopsel: Jeanine v.d. Kruijs, tel. 49 55 68. Bank: NL13RABO 0135700590 t.n.v. RK Parochie H. Martinus Neer.
5e zondag van de vasten 09.30 uur: H. Mis als zeswekendienst voor Lieke Berben-Gooden, als jrd. voor Frans Martens, als jrd. voor Jan en Miep PenningsHamels, als jrd. voor Sjeng Derikx en Toke Derikx-Geenen, als jrd. voor Stien Dorssers-Vestjens en Piet Dorssers, als jrd. Gertrudis Stemkens-Senssen en Tony Stemkens, H. Mis voor overleden ouders Peeters-Philips en zoon Jan, voor Jac en Wim van Roy, voor Jan Peulen. Koor: Herenkoor (Gregoriaans).Lector:Tjeu Scheepers. Misdienaars volgens de lijst.
Woensdag 9 april: 09.00 uur: H. Mis.
13.30 uur: Paasviering Senioren door Em. Pastoor Jacobs, in de Haammaeker. Koor: Zonnebloemkoor.