27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

H. BARBARA LEVEROY

Zondag 6 april:
Tel. (0495) 65 13 16. Parochiebureau: tel. (0495) 65 12 30 (1e en 3e zondag van de maand na hoogmis tot 11.30 uur). Misintenties: tel. (0495) 65 12 37. www.parochie.leveroy.net.
5e zondag van de vasten 09.30 uur: als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Luci VerstappenRoost (Canticum Novum).