27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

ST. LIDUINA KELPEN-OLER

Zaterdag 5 april:
Parochiekantoor, Grathemerweg 52, tel. 06-81252269 (di. van 10.0011.30 uur).
18.00 uur: Pastoor Vankan; geen koor. H. Mis in de zijkapel. Jaardienst voor Martinus Wijen, Sophia Knapen en Harrie Wijen.
Palmzaterdag en Paaszondag inzameling in de collectebussen achter in de kerk voor onze misdienaars. Woensdag 9 april om 20.00 uur vergadering parochieraad in parochiezaaltje. Deelnemers krijgen nog persoonlijk bericht.
Vanaf Pasen zijn de H. Missen weer in de grote kerk.