27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

ST. SEVERINUS GRATHEM

Zondag 6 april:
Parochiekantoor: Kerkplein 1a, tel. 45 37 37 (ma. van 9.30-11.00 uur) of tel. 45 31 42 (ook spoed). Communie voor zieken en ouderen: Jan Reijnders, tel. 45 16 13.
5e zondag van de vasten 11.00 uur: voor Lenie Korsten. Lectrice: mevr. M. Jacobs. Misdienaars: niet bekend. De Eucharistieviering wordt muzikaal verzorgd door de dames van ons kerkkoor.
Excursie naar Rotterdam op donderdag 10 april met een bezoek aan de tentoonstelling: de tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen. Opstappen om 8.30 uur bij de H. Nicolaaskerk te Heythuysen of om 8.45 uur bij zaal Wetemans te Leveroy. Bijdrage 20,- euro. Opgave op het parochiebureau van de H. Nicolaasparochie te Heythuysen tijdens openingstijden.