27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

H. NICOLAAS HEYTHUYSEN

Woensdag 2 april:
Parochiebureau: Biesstraat 2a, tel. 49 36 80 (di. en do. van 9.00-12.00 uur); e-mail: : nicolaasparochie@kpnmail.nl. Facebookpagina: Heilige Nicolaas Heythuysen. www.nicolaas.clustertabor.nl.
18.15 uur: Rozenkrans.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: ouders, broers en zuster Wilhelmus Peters; voor Jan Spee.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: voor hen die zoeken naar liefde en geborgenheid.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: voor hen die rouwen vanwege het verlies van een dierbare.
18.30 uur: H. Mis, Gemengd Nederland. Intentie: ouders Kierkels-Derikx; voor Mien Loijen; voor Theo Rooden en fam. Rooden-Beugels.
5e zondag van de vasten 10.00 uur: H. Mis, volkszang. Intentie: zeswekendienst Cor Meerts. 13.00 uur: dopen Noa Vaessen 13.45 uur: dopen Iva Welten 17.00-17.45 uur: zingend bidden van de vespers met aansluitend uitstelling, aanbidding en zegen v/h Allerheiligste Sacrament.
18.10 uur: Bidden van de vespers 18.30 uur: H. Mis. Intentie: voor hen die een kind verloren hebben, om kracht en troost.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: om respect voor Gods schepping.
18.15 uur: Rozenkrans.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: om dialoog onder de verschillende godsdiensten.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: voor een zieke.
18.30 uur: H. Mis. Intentie: dat regeringsleiders streven naar vrede en veiligheid.
Op 70 jarige leeftijd is overleden dhr. Piet van Hoef.
Tijdens de periode van de Vastenactie staat achter in de kerk een offerblok voor uw gaven.
Gedurende de 40-dagentijd is er op zondag na de H. Mis van 10.00 uur gelegenheid om een kop koffie te drinken in het Credozaaltje. U bent van harte welkom.
Openingstijden van de Sint Antoniuskapel: dinsdag- en zondagnamiddag.