27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Filmhuis Bombardon

HEYTHUYSEN - Filmhuis Leudal, in Theaterpodium De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 te Heythuysen, vertoont op maandag 7 april, aanvang 20.00 uur, de verfi lming van de succesroman van Gerbrand Bakker. Regisseur Nanouk Leopold, bekend door Īles fl ottantes (2001), Guernsey (2005), Wolfsbergen (2007) en Brownian Movement (2010) verfi lmde Boven is het stil in 2013.
Zelf was Jeroen Willems een beetje verbaasd toen het Nederlands Film Festival hem in 2012 vroeg als speciale gast, want zoveel fi lms had hij nog niet achter zijn naam staan. Nog geen drie maanden later was hij zomaar dood. Boven is het stil bewijst hoe jammer dat is.
Helmer zit gevangen in een leven dat niet van hem is. De boerderij die hij bestiert, is het bedrijf van zijn vader. Zolang die leeft zijn het land, de beesten en de beslissingen aan hem. Het is wel duidelijk dat dat niet lang meer gaat duren, want aan het begin van de fi lm verhuist Helmer de zieke oude man naar een kamertje op de bovenverdieping. Zoals je oude troep naar zolder brengt. Het wordt lente en Helmer begint aan een grote opknapbeurt.
Voor meer info: www.fi lmhuisleudal.nl.