27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Eynderhoof

NEDERWEERT-EIND - Zondag 6 april is openluchtmuseum Eynderhoof aan de Milderspaat 1 weer in vol bedrijf. Alle amden. De eerste twee avonden bachten gaan weer leven en de wordt inhoudelijk ingegaan ambachtslieden vertellen hun op dementie. In de laatste twee geheimen en bijzonderheden bijeenkomsten ligt de nadruk van het vak.
niceren met een dementerende. Woensdag 9 april kindervlechtdag met de mandenvlechters. Alle kinderen mogen werken met wilgen.
Na het vlechten is er nog voldoende tijd om het museum verder te bezoeken of te spelen op de toestellen in het speelbos of bij wasplaats.
teion Welzijn, Dorpstraat 32 te Het openluchtmuseum Eynderhoof is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.