27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Nieuw college

LEUDAL Dinsdag 27 mei werden de nieuwe wethouders, in een extra raadsvergadering, offi cieel benoemd. Burgemeester Verhoeven vormt samen met Arno Walraven, Piet Verlinden, John van den Beuken en Paul Vogels het nieuwe college voor de komende vier jaar. Lees verder op de gemeentepagina elders in dit blad. Fotostudio Bongers