27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Leudal

HAELEN - In 2011 is gestart met de omvorming van de voormalige camping Leudal tot Landgoed Leudal. Het Landgoed zal vanaf 2015 geschikt zijn als outdoor trainingsaccommodatie. Ee ontwikkeling die door de gemeente Leudal van harte wordt ondersteund.
Diverse handhavingsverzoeken vanuit de omgeving hebben de gemeente duidelijk gemaakt dat er kaders en randvoorwaarden nodig zijn voor deze omvorming. Het college van de gemeente Leudal heeft om die reden in het kader van een legalisatietraject ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Landgoed Leudal. Daarin wordt gehoor gegeven aan de signalen van de burgers van Haelen. De betrokken ondernemers krijgen een duidelijk kader voor hun bedrijfsontwikkeling.
Het college stelt de gemeenteraad voor een aantal wijzigingen aan te brengen op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. De belangrijkste wijzigingen gelden voor dat deel van het landgoed waar arbeidsmigranten als ondergeschikte nevenactiviteit mogen verblijven, de zogenaamde fase 1A en 1B: - Het ontwerp bestemmingsplan maakt niet direct duidelijk hoeveel personen er mogen verblijven op het Landgoed. Het college stelt de gemeenteraad voor om hier duidelijkheid te scheppen en het aantal verblijfsplaatsen van arbeidsmigranten in fase 1A en 1B te stellen op maximaal 225 personen. - De maximale verblijfsduur per arbeidsmigrant is teruggebracht van 12 maanden naar 9 maanden, conform het bestaande gemeentelijke beleid. Na die 9 maanden mag dezelfde persoon drie maanden niet op het landgoed verblijven.
- De huisvesting van arbeidsmigranten wordt alleen toegestaan op de begane grond.
De behandeling in de gemeenteraad is voorzien op dinsdag 24 juni. Vr die tijd wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.