27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Tevredenheid over nieuw gezondheidscentrum Roggel

Kleine chirurgie
‘Zoveel complimentjes’
(vervolg voorpagina) ROGGEL - Complimenten De participanten worden sinds de opening overstelpt met complimenten over het nieuwe gebouw, zoals: ‘wat een rust in de spreekkamer’; ‘fraai plafond, wanneer wordt het herfst’; ‘fi jn dat er een hoge tafel in de wachtkamer is’; ‘wat een huiselijke sfeer’; ‘wat makkelijk, zo aanmelden via een zuil’; ‘erg leuk kinderspeelgoed’; ‘wat goed dat de privacy aan de balie fors verbeterd is’; ‘wat een mooie operatiekamer, ik hoef nu niet meer naar het ziekenhuis’.
In de praktijk is een kamer ingeruimd voor kleine chirurgie, die ook ter beschikking wordt gesteld aan de medisch pedicure en voor hart- en vaatonderzoek. Doordat hier kosten noch moeite gespaard zijn, zijn ze in het Roggelse gezondheidscentrum in staat om op een pret2? Daarvoor staat het Royal tige manier voor de patiënten ingreepjes en onderzoek te verplezier van alle jongens. Het richten.
De sfeer in de kamer is pretmee nog helemaal niet klaar. tiger dan in de steriele ruimtes van een ziekenhuis en door de kleinschaligheid persoonlijker. Uiteraard voorkomt dit niet dat er toch met regelmaat verwijsstelling, kaartverkoop”, vertelt brieven voor het ziekenhuis worden afgegeven. De huisartsen kunnen en willen niet al het Het klinkt als een grote roze specialistisch werk overnemen.
De fysiotherapie heeft een apart ingang. Suzanne Hundscheid: altijd lol hebben met elkaar. “Tijdens de bouw werd de interesse in samenwerking groter. De tekeningen waren al klaar, toen er nog diverse gezondheidszorgwerkers wilden aanhaken.
Het gebouw bleek meteen al te klein. Wij hebben nog een schap. Want als de regisseur ruimte erbij moeten huren. Daarom is er gekozen voor een tweede ingang aan de parkeerzijde achter.
Bovendien is dat ook praktisch met het parkeren: zowel aan de voorzijde als de achterzijde zijn nu voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor minder validen.”
Omdat verschillende mensen aangaven de ingang moeilijk te kunnen vinden, is recent een aanvullende bewegwijzering naar de ingang geplaatst. Probleem opgelost!
“Er is nog één onvolkomenheid,” geeft Suzanne toe. “De welkomstzuil is nog niet patientvriendelijk genoeg. De fi rma die met mij samen de software ontwikkelt, is er mee bezig. Zij hebben op de open dag het gebruik van de zuil gezien en het commentaar van de vele bezoekers gehoord.
Vanwege de koppeling met de patiëntendossiers in de huisartspraktijk is dit een opdracht die veel tijd en zorgzaamheid kost: wij willen immers niet dat de privacy van de patiënten in het gedrang komt.
Helaas is het niet mogelijk om de zuil te laten aansluiten op de automatisering van de andere zorgverleners in het pand. Zoals u ziet wordt naar uw commentaar geluisterd. Wij horen graag waar u tevreden over bent, maar net zo graag wat wij kunnen verbeteren.”
Helaas leveren sommige apotheken een goedbedoelde herhaalservice, die echter niet aan de kwaliteitseisen voldoet.
In de praktijk bleek dat er recepten door de apotheek zelf herhaald en afgeleverd werden, zonder dat er toestemming van de huisarts heeft plaatsgevonden.
De inspecteur heeft recent bekrachtigd dat elk recept dat door een apotheek wordt afgeleverd ook door een arts getekend en gecontroleerd moet zijn. Hier staat dr. Hundscheid volledig achter. “Daarom hebben wij ook al jaren veel aandacht besteed aan een correcte bewaking van uw medicatie. Stel daarom allereerst uw huisarts of haar assistente er van op de hoogte als er medicatiewijzigingen zijn.
Daarnaast door zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor correct medicatiegebruik en het bijhouden van wat u gebruikt, bijvoorbeeld in een medicatieoverzicht. Neemt u dit overzicht ook mee naar elke specialist die u bezoekt! Wij proberen het bestellen van herhaalmedicatie voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken door de receptenmodule op de website wwww.hundscheid.nl. Alle herhaalmedicijnen die door u besteld mogen worden, staan na registratie en inloggen klaar voor inzage en kunt u eenvoudig bestellen.
Omdat op deze manier de beste kwaliteit van medicatiebewaking mogelijk is, hopen wij dat u deze manier wilt gebruiken. Heeft u geen computer of bent u daar niet handig mee, kunt u ook op de telefonische herhaalreceptenlijn (voorkeurstoets 2) uw naam, geboortedatum en gewenste medicatie inspreken. Als dat ook niet zou lukken, kunt u nog aan de balie of tijdens het spreekuur uw verzoek neerleggen. In alle gevallen kan de assistente of huisarts u benaderen bij onduidelijkheden over het gebruik of met het verzoek om op controle te komen.”