27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Leudal Politiek Gezien

Jordi Custers: ‘Dichtbij de mensen’
Vraag Jordi Custers uit Ell waarom hij de politiek is ingegaan en hij zegt het raadslidmaatschap te beschouwen als een platform om dichtbij de mensen te staan en op die manier hun belangen te behartigen. Een opmerkelijke uitspraak in die zin dat hij komt uit de mond van een 20-jarige. Pas gekozen in de gemeenteraad van Leudal namens Ronduit Open en getooid met de titel ‘jongste raadslid van Midden-Limburg’. Dat is leuk, vindt Custers, maar ook niet méér dan dat. Belangrijker is dat 162 kiezers hun stem op hem uitbrachten en Jordi Custers beschouwen als ‘hun’ volksvertegenwoordiger. Dat legt een verantwoordelijkheid op zijn schouders. Géén last tot dusverre, want met drie raadsvergaderingen achter de kiezen heeft Custers nog geen echte nadelen kunnen ontdekken die aan het politieke ambacht verbonden zijn. Overigens: van die 162 stemmen waren er 153 afkomstig uit Custers’ woonplaats, waarmee de burgerij van Ell duidelijk maakte het belangrijk te vinden dat er weer eens een raadslid van eigen bodem werd gekozen. Jordi Custers mag de belofte van politiek talent de komende vier jaar dus gaan waarmaken.
Hij studeert bestuurskunde dus is zijn keuze voor de politiek niet vreemd. Als raadslid kan hij de theorie nu in praktijk gaan brengen, al nuanceert hij zijn voorliefde voor de plaatselijke politiek nadrukkelijk. Custers ziet namelijk meer heil in het vak van volksvertegenwoordiger op lokaal niveau dan landelijk. ‘Op de landelijke politiek ben ik echt uitgekeken. Het gaat nergens meer om’, zegt Jordi Custers. ‘Daarentegen ben ik ervan overtuigd dat je als raadslid in Leudal veel concreter en praktischer met zaken, die heel veel mensen raken, kunt omgaan. Dat verklaart mijn keuze voor de gemeenteraad.’ niet slecht, de vele terrasjes en En wat verklaart zijn keuze voor Ronduit Open? Samen Verder Losheim, met zijn poppen, bijvoorbeeld, of Progressief Leudal, zijn toch ook lokale partijen trein en kerststallen museum. die pretenderen dicht bij de mensen te staan? ‘Klopt, maar de maEen hoogtepunt was ook het nier waarop Ronduit Open belangrijke thema’s als leefbaarheid bezoek aan de bierbrouwerij en ombudswerk benadert en in praktijk brengt, spreekt me veel in Bitburg, dat uiteraard werd meer aan dan hoe andere partijen dat doen. Ik vind bijvoorbeeld afgesloten met een ‘proeverij’. dat de ombudsfunctie onlosmakelijk aan het raadslidmaatschap Als je in deze omgeving bent, is verbonden. Het hoort erbij. Samen Verder en Progressief Leudal daarentegen willen er een formele functie van maken.’ Dat de het mooie Muttertal, met zijn door velen zo gewenste brede coalitie in Leudal niet mogelijk is schitterende vergezichten, niet gebleken, vindt Jordi Custers spijtig maar de blik moet nu naar voren worden gericht, zegt hij. ‘Ik beschouw het als een gemiste kans dat Samen Verder niet geprobeerd heeft om alleen met Ronduit Open een coalitie aan te gaan. Studiegenoten van mij in Tilburg, die veraf staan van de politiek in Leudal, zagen een coalitie tussen deze lokale en tevens grootste partijen van Leudal dan ook als vanzelfsprekend. Helaas geldt deze logica niet in Leudal. Tegen het einde van de coalitievorming hebben wij als Ronduit Open dan ook unaniem voor de oppositie gekozen.’
polonaises, maar ook lieten de
Het college van Leudal komt ongeruste Haelenaren, die zich zorsoms mooie, soms hilarische gen maken over de uitbreiding van Landgoed Leudal (de vroegere camping Leudal), tegemoet door nadere voorwaarden op te nemen in het bestemmingsplan. Er mogen niet méér dan 225 arbeidsmigranten op het landgoed verblijven, ze mogen alleen op de begane grond wonen en de maximale duur van verblijf wordt bepaald op 9 maanden. Na die negen maanden is dezelfde persoon drie maanden lang niet welkom op Landgoed Leudal. Op dinsdag 10 juni vergadert de commissie Ruimte over het plan Op vrijdag 23 mei waren alle dat op 24 juni door de gemeenteraad wordt besproken. Hieraan voorafgaand houdt de gemeente een infoavond voor belangstellenden.
van alle indrukken, nagepraat
In Leudal trad vorige week woensdag de nieuwe slaagde vakantieweek. Hulde wethoudersploeg aan bestaande uit Arno Walraven, Piet Verlinden (beiden Samen Verder), Paul tiestaf en niet te vergeten het Vogels en John van den Beuken (beiden CDA). De schriftelijke stemming leverde in alle vier gevallen dezelfde uitslag op. Veertien stemmen werden op de respectievelijke wethouders uitgebracht, zes stemmen gingen telkens naar Joeri Minses (Ronduit Open) en drie raadsleden stemden blanco. Twee raadsleden waren afwezig, namelijk de voormalige wethouders Ad Thomassen (VVD) en Joost van der Stappen (Progressief Leudal), maar burgemeester Arno Verhoeven bezwoer dat hun afwezigheid niets met de wethoudersverkiezing te maken had. De raadszetels van de nieuwe wethouders worden bij Samen Verder ingenomen door Pieke Houben en Jack Coolen, bij het CDA door Peter van Melick (zie foto) en Tiny Reijnders. De nieuwe fractievoorzitters zijn Hen Sleven bij Samen Verder en Peter van Melick bij het CDA.
Ook politiek nieuws te melden?
Mail dit uiterlijk zondag voor 18.00 uur naar: Peter Hamans: info@tekstgoed.nl