27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Heibloem

ZijActief
óór zaterdag 14 juni via onze
taalinstructies per mail. Komt Donderdag 5 juni: fi etstocht dit mailtje niet in uw inbox, kijk naar ‘Techniek met ’n Ziel’ in dan in de map ‘junk’, ‘spam’ of Neerkant. Vertrek om 18.45 uur ‘ongewenste email’. Let op: pas vanaf de Klokkestoel. Eigen bijna ontvangst van betaling is de drage 3,- euro, te voldoen aan het begin van de fi etstocht.
eek in Ell vindt plaats in de Mochten de weergoden ons niet goed gezind zijn, gaan we met auto’s. We zullen dit bijtijds aan de leden die zich hebben opgegeven voor de fi etstocht, aangeven, omdat we dan later zullen vertrekken.