27 maart 2014 - 11 december 2019: 94595 bladzijden, 752679 artikelen

H. Mis Antoniuskapel

HEYTHUYSEN - Op vrijdag 13 juni gedenken wij de patroonheilige St. Antonius van de Kapel ten, waarbij gelegenheid is tot en de molen. Dit gebeurt in een ontmoeting en contact, wordt H. Mis om 18.30 uur in de Antoniuskapel. Pastoor M. Vankan en Pastor Jacobs zullen samen in deze dienst voorgaan. Hierdoor komt de avondmis in de Nicolaaskerk van 18.30 uur te vervallen. Na afl oop van de dienst is er in de molen een gezellig samenzijn met koffi e en vlaai. U bent hierbij uitgenodigd.