27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

CDA en PK werken aan nieuwe coalitie

BERGEN
CDA Bergen en PK gaan op advies van de informateurs Ger Koopmans(CDA) en Servaas Huys (PvdA) een concept-coalitieprogramma schrijven. Daarna moet aan de hand van dat programmaen eventueel onder leiding van een onafhankelijke derde gesprekken aangegaan worden met de VVD en KERN om te komen tot een brede minimaal door drie partijen ondersteund coalitieprogramma.
De beide informateurs zijn op verzoek van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. afgelopen week aan de slag gegaan. Als politiek leider van de grootste partij mocht hij het initiatief nemen voor de vorming van een nieuwe coalitie. Beide informateurs hadden de opdracht de mogelijkheden voor een stabiele meerderheidscoalitie te onderzoeken. CDA en PK hebben na de verkiezingen een krappe meerderheid van één zetel in de raad. Samenwerking van CDA met KERN zou een riante meerderheid van 10 op de 15 zetels hebben opgeleverd. Samenwerking met KERN ligt volgens het CDA niet voor de hand gezien beleidsinhoudelijke verschillen, blijkt uit gesprekken die de informateurs hebben gevoerd. De PK acht samenwerking met KERN onwerkbaar.
KERN heeft aangegeven geen voorkeur voor een bepaalde coalitie te hebben, maar zeker beschikbaar te zijn voor collegesamenwerking bij een nadrukkelijke herijking van het beleid.
KERN geeft ook aan een rol als oppositiepartij niet te schuwen. De VVD. de grote verliezer van deze gemeenteraadsverkiezingen is bereid een CDA - PK coalitie te ondersteunen, mits de VVD ook een wethouder (Frans Pekema) mag leveren. Bij het CDA is de ervaren bestuurder en huidig wethouder Ben Buiting kandidaat voor een wethouderspost. De PK stelt daar de bestuurlijk ervaren Lia Roefs als kandidaat tegenover. KERN stelt dat zij voor verschillende posten verschillende kandidaten heeft.
Frans Thonen