27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Stichting MaGe start met maandelijkse kienavond

GENNEP
Eind vorig jaar liet Stichting Maatschappelijke Hulp Gennep (MaGe), toen nog in oprichting, al van zich horen middels een tweedaagse veiling in het Hökske. Nu de stichting formeel is opgericht en een bestuur is aangetreden, kan gestart worden met de eerste activiteit: een kienavond op iedere derde dinsdag van de maand in 't Hökske in Gennep.
Het bestuur bestaande uit Henri Geurts, secretaris/penningmeester Maarten van de Vijver en voorzitter Ron Bos wil zo snel mogelijk geld vergaren om minima in de gemeente Gennep te helpen. Zo wil Stichting MaGe in augustus/september het mogelijk maken dat kinderen van minima die niet kunnen zwemmen op kosten van de stichting een diploma A kunnen behalen. Verder bestaan er vergevorderde plannen om in die maanden ook met een kringloopwinkel in Gennep te starten. ''Kringloopwinkel XL gaat die heten en het is de bedoeling dat die in een leegstaand winkelpand in het centrum van Gennep komt,'' zegt een ambitieuze voorzitter.
In zo'n kringloopwinkel zou ook ruimte zijn voor het houden van een Repair-café. ''Vrijwilligers repareren hier artikelen van minima tegen kostprijs.Anderen die spullen ter reparatie aanbieden, betalen de normale marktprijs.'' Verder zijn er plannen om in de te starten kringloopwinkel een bibliotheek en een computerhoek in te richten waar minima boeken kunnen lenen en gebruik kunnen maken van internet. En of de kersverse stichting met het opstarten van al deze activiteiten nog niet genoeg om handen heeft, is het de bedoeling de gebruikte kleding die nu nog naar de Kledingbank in Maasbracht gaat,bij de te starten Kringloopwinkel XL onder te brengen.
Om alle plannen te verwezenlijken die stichting MaGe in de steigers heeft staan, is geld nodig. Geld dat ondermeer moet komen door het aanschrijven van diverse fondsen en steun te zoeken bij sponsors. Daarnaast zet het bestuur zelf activiteiten op. Zoals een maandelijkse kienavond waar iedereen aan kan meedoen. De eerste staat gepland op 15 april en begint om 20.00 uur in 't Hökske. Een grote kienkaart bestaande uit een serie van zes kost 12,50 euro, een losse kaart 2,50 euro en een kaart voor tijdens de pauze eveneens 2,50 euro.Alle kaarten worden aan het begin van de kienavond verkocht. ''We spelen alleen tegen geldprijzen", besluit Ron Bos. ''We hopen zo snel wat geld in kas te krijgen om onze eerste plannen te kunnen uitvoeren.''
Frans Thonen