27 maart 2014 - 11 september 2019: 92887 bladzijden, 738498 artikelen

SKBO Bergen en SKOMeN gaan samen

GENNEP/BERGEN
De besturen van de basisscholen van SKBO Bergen en SKOMeN besloten vorig jaar al om te gaan onderzoeken of het beter is om nauw samen te gaan werken. Dit onderzoek is afgerond en heeft uitgewezen dat een fusie tussen beide stichtingen de meeste voordelen biedt. Onder het motto ‘Samen verder in leren en ontwikkelen’ worden nu de voorwaarden waaronder de fusie plaats gaat vinden verder uitgewerkt.Bundeling van krachten in een nieuwe, n grotere organisatie biedt meer mogelijkheden om het bieden van goed primair onderwijs, waar te maken. Ook zal het dan beter mogelijk zijn om te anticiperen op nieuwe vragen en uitdagingen die er op het basisonderwijs afkomen, zoals passend onderwijs en transitie jeugdzorg.Op dit moment zijn beide stichtingen nog gezond, maar onder meer door de krimp in leerlingaantallen zullen beide stichtingen op termijn een probleem krijgen om de gevolgen daarvan op te vangen.Een grotere organisatie is beter in staat om deze problemen het hoofd te bieden. Door de voorgenomen fusie per 1 januari 2015 ontstaat in de gemeenten Mook/Middelaar, Gennep en Bergen een nieuwe stichting met ongeveer 2850 leerlingen, verdeeld over 15 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs.