27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Animo basisscholen voor bedrijfsbezoeken groeit nog steeds

LANDVANCUIJK
In het Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg zetten op 3 en 4 april 38 bedrijven hun poorten open voor leerlingen van groep 7 in het basisonderwijs. TechnoPromo in Cuijk organiseert dit evenement voor de zevende maal.
Het techniekproject "Maak 't Samen" onder leiding van projectleider Kees Kruf hanteert een speciale methodiek waarbij de leerlingen eerst op school hun voorbereidingen doen, dan op bezoek gaan bij de geselecteerde bedrijven en tenslotte op school de informatie verwerken. Het doel is leerlingen al op jonge leeftijd een indruk te geven van het werken in een "echt" bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Bedrijven hopen de leerlingen enthousiast te maken voor het werk zodat ze later een technische opleiding kiezen en vervolgens een baan in de techniek vinden.
De interesse is dit jaar overweldigend. Maar liefst 27 scholen nemen deel. Medewerkers vanuit TechnoPromo hebben vele bedrijven in een breed scala van techniek meermalen bezocht en in gezamenlijk overleg is een gevarieerd programma opgesteld. In grote lijnen bestaat elk van de 78 bezoeken van een dagdeel uit een introductie, een rondleiding en een doe- of maak-activiteit. Een vol programma in korte tijd waarbij alle 768 leerlingen aan alle aspecten van het bedrijfsleven ruiken. Niet alleen werkplaats, magazijn, assemblage- en productiehal, ook tekenkamer, controleruimte, bedrijfsbureau en kantine komen aan bod!
Kruf over "Maak 't Samen": "In groepjes van circa 10 leerlingen wordt een bedrijf bezocht. Voorafgaand hebben de leerlingen met behulp van een dvd een traject doorlopen hoe het werkt in het bedrijfsleven en waarin ook de veiligheidsaspecten aan bod komen. Na het bezoek maakt elke groep een powerpoint-presentatie en laat die aan de andere leerlingen in de klas zien. Zo is de uitstraling vaak twee of drie maal zo groot.De evaluaties geven ons een indruk van het enthousiasme bij het bezoek en attentiepunten voor het volgend jaar".