27 maart 2014 - 22 mei 2019: 90332 bladzijden, 718172 artikelen

Huurdersraad Destion

BERGEN
Dinsdag 8 april vergadert de Huurdersraad om 19.00 uur in het kantoor van Destion aan Siebengewaldseweg 24 in Nieuw Bergen. De vergadering is openbaar voor Koningsf huurders van Destion. Wie deze vergadering als toehoorder wil bijwonen, kan zich aanmelden via telefoonnummer 088 199 00 00.Een uitnodiging en agenda worden dan toegezonden.
eest bij