27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Huurdersraad Destion

BERGEN
Dinsdag 8 april vergadert de Huurdersraad om 19.00 uur in het kantoor van Destion aan Siebengewaldseweg 24 in Nieuw Bergen. De vergadering is openbaar voor Koningsf huurders van Destion. Wie deze vergadering als toehoorder wil bijwonen, kan zich aanmelden via telefoonnummer 088 199 00 00.Een uitnodiging en agenda worden dan toegezonden.
eest bij