27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Bergen heeft er een nieuwe, unieke zorgaanbieder bij

BERGEN
Sinds begin dit jaar is in Bergen en Nieuw Bergen een nieuwe zorgaanbieder actief, genaamd Bureau Maria. Een hecht en veelzijdig team bestaande uit zeven personen, zet zich in om hulpbehoevende mensen thuis in hun vertrouwde omgeving de zorg en aandacht te geven welke nodig zijn.
Bureau Maria is erkend door het Ministerie van VWS, noemt zich een zorgverlenende instelling en onderscheidt zich door een persoonsgerichte aanpak met extra aandacht voor de kwaliteit van leven.
Er wordt gekeken naar de complete levenssituatie. Op basis daarvan wordt samen met de cliŽnt en eventuele mantelzorger een verzorgen/of verpleegplan opgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn dat de cliŽnt altijd zo veel mogelijk de regie over zijn eigen leven kan blijven houden en zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kan blijven functioneren.Mantelzorgers worden zo veel als mogelijk ontlast.
Bureau Maria levert haar diensten op vaste dagen en tijden waarbij telkens dezelfde hulpverleners worden ingezet. De cliŽnt ziet iedere keer weer dezelfde vertrouwde persoon verschijnen op hetzelfde tijdstip, waardoor de rust behouden blijft en er gemakkelijk een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Bureau Maria werkt met een enthousiast, gemotiveerd en gekwalificeerd team bestaande uit verpleegkundigen, verzorgers en dienstverleners.
Bureau Maria begeleidt mensen met een hulpvraag thuis in hun eigen omgeving. Deze dienst is bedoeld voor senioren, maar ook voor bijvoorbeeld (jongere) personen met een handicap.Eigenlijk voor iedereen die extra aandacht nodig heeft. Persoonlijke verzorging maakt deel uit van het dienstenpakket.Denk daarbij aan hulp bij het douchen, toiletbezoek, aantrekken van steunkousen etc. Professionele medische handelingen worden niet verricht. Wel worden er medicijnen verstrekt en bijvoorbeeld insulinespuiten gezet. Tevens is het mogelijk om huishoudelijke hulp te leveren.
Bureau Maria bekijkt in overleg met de cliŽnt (en mantelzorger) welke zorg er nodig is. Voor de financiŽle vergoeding van de hulp wordt een aanvraag ingediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de gemeente. Als die aanvraag is goedgekeurd, wordt een contract opgesteld tussen hulpvrager en hulpverlener, en kan de dienstverlening starten.
Bureau Maria werkt vanuit haar wijkcentrum aan de Pieter Breughelstraat 81 in Nieuw Bergen. In het wijkcentrum worden enkele middagen per week dagactiviteiten gehouden voor cliŽnten. Denk bijvoorbeeld aan creatieve activiteiten, bak- en kookmiddagen, verwenmiddagen met handmassage en pedicure, of gewoon gezellig kletsen onder het genot van een drankje.Ook is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding een maaltijd te nuttigen in het wijkcentrum. Die maaltijden kunnen eventueel ook worden thuisbezorgd.
Het team van Bureau Maria kent korte lijnen, geen bureaucratie,geen dure directeur en overheadkosten en de intakeprocedure wordt zelf uitgevoerd. Mocht onverhoopt blijken dat Bureau Maria niet de juiste zorg en/of hulp kan leveren, dan wordt samen gezocht naar een instantie of organisatie die wel geschikt is.Meer informatie over Bureau Maria is verkrijgbaar bij Toos Reiniers, mobiel 06-22867395.Of stuur een e-mailbericht naar BureauMaria@ziggo.nl.
Piet Reintjes