27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Installatie raad met 11 nieuwe leden

Op vingers getikt
(door Carla Hermans) Peel en maas - “Vergeet na afloop niet uw telefoon weer aan te zetten.” Een gevatte hint van burgemeester Delissen, voorzitter van deze bijzondere gemeenteraadvergadering, of toch een knipoog naar de onverwachte wending, die de oplettende burger die middag al op had kunnen vangen?
met een brede glimlach komt Poppe Wijnsma (VVd) naar mijn perstafeltje toe, “Heb je het al gelezen?”, en duwt zijn telefoon in mijn handen. Het artikel wat hij me laat zien leert me dat lokaal Peel en maas geen coalitie wil vormen met Cda Peel en maas. de glimlach was wel aanstekelijk, want voor mij was duidelijk dat deze bijzondere vergadering nog iets bijzonderder dan verwacht ging worden. en dit vermoeden werd bevestigd toen wethouder Wim Hermans (Cda), voormalig dus, plaats nam aan de ronde tafel der raadsleden.
Hoewel de nadruk op de installatie van de raadsleden lag, ging de aandacht uit naar het persbericht van het Cda dat eerder die dag de deur uit ging. de andere partijen waren van mening dat er afgesproken was niets los te laten over eventuele coalitievorming vóór de aangekondigde persconferentie die een dag later gepland stond. ook de voorzitter kon dit beamen. Vivian moonen (lijsttrekker Cda) verdedigde met het recht te hebben om de eigen achterban te laten weten dat ze uitgesloten zouden zijn van verdere onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Winnaar lokaal Peel en maas had ervoor gekozen de verdieping te gaan zoeken met Pvda/ Groenlinks en VVd.
dat verklaart de opgewekte stemming van VVd’er Wijnsma voorafgaande aan de vergadering. Vast staat het nog niet, maar we kunnen ervan uitgaan dat we geen blauw-groene coalitie zullen krijgen.
de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 maart stond in het teken van de installatie van de raadsleden voor de nieuwe raadsperiode. Van de 25 raadsleden zijn er 11 nieuw, hoewel een aantal al de nodige politieke ervaring hebben.
“Zo’n eerste keer als raadslid is toch wel een beetje spannend” is de reactie van de voorzitter op het bescheiden gelach van de gegadigden. na de ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ en ‘dat verklaar en beloof ik’ eed afleggingen was er nog een Beatrix momentje. een speech over gelijkheid en vrijheid van meningsuiting; ‘het grote goed’.
maar wat mij het meeste bij is gebleven: “Ik kan mijn werk goed doen als ik weet wat er leeft en speelt. Houdt ook na de campagnetijd het nauwe contact met de inwoners om zo samen te werken aan de toekomst van onze gemeente”.
aldus Burgemeester delissen, welke aangeeft er als voorzitter vertrouwen en zin in te hebben om de nieuwe raadsperiode in te gaan.
met een mooie bos bloemen in de linkerhand en vele felicitaties in de rechterhand vervolgde de avond voor de nieuwe raadsleden.
ook waren er felicitaties voor andersnu, die toch nog even duidelijk wilden maken dat zij met maarliefst twee zetels winst de èchte winnaars waren van deze gemeenteraadsverkiezingen. en bij de geur van bitterballen tijdens deze vastenperiode verliet ik de raadzaal.