27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Geslaagde 15e Play-In Peel en Maas

PEEL EN MAAS - Op zondag 23 maart vond de 15e editie van de Play-In: Get Groovin plaats. In dorpscentrum Kerkeböske in Helden kwamen bijna 50 jeugdige muzikanten uit Peel en Maas bij elkaar om samen te musiceren. De muzikale leiding deze dag was in handen van Jos Heutmekers.
Samen met drie enthousiaste workshopleiders van het orkest Lunar Orchestra, Roel van Wijk, Marc Huynen en Martijn Soeterbroek, hebben ze de jeugd een verrassend leerzame muzikale dag bezorgd. De voorzitter van de werkgroep Play-In heette iedereen welkom op deze speciale editie, waarna de hele groep zich verzamelde in de Kunstenaer om de workshopleiders zelf te horen spelen. Na een korte intro werden er vervolgens partijen uitgedeeld en ging de hele groep aan de slag. In het begin nog een beetje onwennig maar na enkele minuten hoorde je al een lichte jazz door de zaal gaan. Na een minuut of 20 werd de groep in drieën verdeeld voor de workshops. In iedere workshop werd aandacht besteed aan verschillende muziekstijlen. De ene groep zat op de Balkan en de andere groep in Zuid-Amerika. Na de grote pauze werd er eerst weer met z’n allen gerepeteerd om vervolgens weer in workshops met allerlei muziekstijlen aan de slag te gaan.
Om 17.00 uur vond de presentatie plaats. De zaal in het Kerkeböske was intussen omgetoverd tot een heuse “concertzaal” compleet met podium en verlichting. Het publiek genoot van de optredens van de jeugd. Verschillende muzikanten lieten geïmproviseerde solo’s horen, waarvan sommige dit van te voren nooit hadden kunnen bedenken. Dit werd dan ook telkens door het publiek met een groot applaus beloond.
Al met al een geslaagde muzikale dag welke tot stand is gekomen door de inzet van de vele vrijwilligers en de sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan deze dag. Graag willen wij hiervoor iedereen van harte bedanken.