27 maart 2014 - 18 september 2019: 92996 bladzijden, 739400 artikelen

Venloop leeft op de Violier

MAASBREE - In groep 7B van Op 16 maart jl. BS de Violier is het initiatief ontstaan om de “Venloopste” derkleding- en Speelgoedbeurs klas van de Violier te worden. op zondagmorgen gehouden. Op 3 woensdagmiddagen is er gezamenlijk getraind. Zelfs kinderen uit andere klassen hebwe ook een grotere ruimte om ben spontaan mee gedaan. Op alle spullen te etaleren. Graag woensdag 26 maart werden de willen we iedereen bedanken kinderen verrast met publiek: ouders, oma’s en juffen waren langs de route aanwezig. Maasbree had weer even een eigen Breeloop, zoals in de tachtiger jaren. Bij het ter perse gaan van dit weekblad is nog niet bekend of groep 7B daadwerkelijk de meeste Venlopers heeft, omdat er tot de start nog steeds ter plekke in Venlo ingeschreven kan worden. Vast staat wel dat de kinderen zeer fanatiek getraind hebben en er heel veel plezier aan beleefd hebben.