27 maart 2014 - 18 september 2019: 92996 bladzijden, 739400 artikelen

ParochieNieuws

Baarlo
Pastoor H. Horstman, Pastorie Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 477 12 75. E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl en website: www. oor meer informatie: zie parochiebaarlo.nl. Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO ost Maasbree: Café 0103.9039.76 3 465 12 Zondag 6 april 9.30 uur: H. Mis. Zang Dameskoor. Jaard. Sjra Hanssen en Jo Hanssen-Zeetsen; Jaard. Marieke Colbers; Uit dankbaarheid voor de overleden ouders Jan en Lies Stevens-Rutten en zonen John en Loek en neef Luuk en v.w. verjaard. van Pap 13.00 uur: doopviering van Sara-Lee Peeters, Hoefsmidstraat Dinsdag 8 april 8.30 uur: H. Mis Donderdag 10 april 8.30 uur: H. Mis Mededelingen Secretariaat kerkbestuur: Markt 3, 5991 AT Baarlo.
Pastorie bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 477 12 75 Doopzondagen: 4 mei; 22 juni; 13 juli. Voor aanvraag van een doopsel kunt u contact opnemen met de pastorie van 9.00 tot 12.00 uur.
Pastoor Louis Verhaag, tel. (077) 462 12 65 of 06-50694507. B.g.g. J. Jochems, tel. (077) 462 22 12 of 06-51811949. Gezinsbijdrage NL 39 Rabo 01253.05.311 Donderdag 3 april 19.00 uur: H.Mis met uitstelling van het Allerheiligste Zaterdag 5 april Overleden leden van de KBO. Mevr. Maria Becks-Nooyen vanwege verjaardag. Jaardienst voor Nel Lenders-Timmermans en overleden familie Woensdag 9 april 9.00 uur: H.Mis voor de zieken van de parochie Zaterdag 12 april 19.15 uur: Gezinsviering. Zegening en uitreiking van de palmtakjes. Jaardienst voor Nelly Jacobs-Schatorië Mededelingen Op 12 april is er in de avonduren een wielerronde in Kessel. zo zijn er verschillende wegen afgesloten. Maar de organisatie helpt u om veilig bij de kerk te komen. Afgelopen week zijn er vele graven op ons kerkhof opgeruimd. Dit is allemaal in overleg gebeurd.
Pastoor Louis Verhaag, Dorpstraat 13, 5995 AX Kessel. Tel. (077) 462 12 65. Mobiel 0650694507. H. Mis intenties 25,euro. Banknummer NL 41 Rabo 0125300522, opgave bij Loes Timmermans, Kuypershof 3. Tel. (077) 462 16 78.
Zondag 6 april 10.00 uur: Chris Niessen vanwege verjaardag
Pastoor W. Verbong, tel. (077) 465 12 19. Adres pastorie: Dorpstraat 4, 5993 AN Maasbree. E-mail: par.aldegundismaasbree@hetnet.nl, website: www. parochie-maasbree.nl. Twitter http://twitter.com/kerkmaasbree Zaterdag 5 april 19.00 uur: Zang Dameskoor. Petronella Vaessen. An LinssenPeeters (verjaardag) en Graad Linssen. Zeswekendienst Joke Verbeek-Rademaker.
Zondag 6 april 10.00 uur: Zang Kerkkoor. Maria Peeters en overl. familie Peeters-Hermans-Haenen. Netty Simons-Smets en overl. familie. Jaardienst Tina Gielen, overl. ouders en Narda en Sraar. Roet Duijf en An Duijf-Peeters. Jaardienst Johanna Elisabeth Gielen-Joosten, echtgenoot en kinderen. Pierre Bruijnen en Leen Bruijn-Janssen (verjaardag). Zeswekendienst Toën van de Kerkhof.
Zaterdag 12 april 19.00 uur: Viering van Palmzondag. Tijdens de eucharistieviering worden de palmtakken gezegend en wordt een gedeelte van het lijdensverhaal gelezen. Zang Dameskoor. Jaardienst Leen Joppen-Roeven en Sjraar Joppen. Elisabeth Gielen-Minten en Handrie Gielen en zoon Jac.
Mededelingen Lectoren: zaterdag 5 april – 19.00 uur: Dhr. Harrie Jans – Mevr. Marjan Hoeijmakers en zondag 6 april – 10.00 uur: Mevr. Marlies Steijvers – Mevr. Marianne Verhappen Gedoopt wordt op zondag 6 april om 11.00 uur: Stephanie Huibers, Venloseweg 20A Overleden: Trees Roeven-Leenders, Heideroosstraat 5, 83 jaar
Is uw eigen priester afwezig en hebt u toch dringend een priester nodig vw het sacrament der zieken? Bel dan 077-354 88 88 van Sensoor Telehulpverlening Limburg. Zij zoeken voor u een vervangende priester uit de buurt.