27 maart 2014 - 18 september 2019: 92996 bladzijden, 739400 artikelen

Bertus Luchies: 1 stem tekort

Martin de Beer in zijn nopjes: duidelijk mandaat voor Ans Winkens
De hertelling van de stemmen in Heerlen ging met name om de vraag: wie heeft meer stemmen gehaald, Ans Winkens of Dries Lodewijks van de VVD? Dit om te voorkomen dat loting - bij een gelijke stand - uitkomst moet brengen. Uiteindelijk is er een 'gat' ontstaan van 3 stemmen,in het voordeel van Ans Winkens.
Op een andere lijst blijken de verschillen nu nog kleiner te zijn. Bij de RPN had Bertus Luchies oorspronkelijk namelijk 2 stemmen tekort om met voorkeursstemmen lijsttrekker Christian Petermann van de kroon te stoten. Na hertelling blijkt het verschil nog maar 1 stem te zijn. Voor Bertus Luchies zijn de druiven dan ook extra zuur.
De teleurstelling bij deze volksvertegenwoordiger pur sang bleek daarnet dan ook heel groot.Luchies was jarenlang de trouwe rechterhand van de onlangs overleden Rein Hummel en wilde er nog een periode aan vastplakken in de gemeenteraad van Heerlen. Vanmorgen stond hij extra vroeg op om - voor zijn eerste afspraak buiten de deur - nog even snel naar de berichten op de computer te kijken. Buiten verschillende (huidige) raadsleden met heel veel stemmen,was hij de enige 'wel of niet kandidaat' die bij de persconferentie van burgemeester Paul Depla aanwezig was.
Gezien de reacties van Bertus Luchies, mensen in zijn directe nabijheid en aanwezige politici mag duidelijk zijn dat het minieme verschil van 1 stem niet in de koude kleren gaat zitten. Naast de overleden welbespraakte debater Rein Hummel, was de charme van senior raadslid Bertus Luchies juist de korte vraag over een kwestie in zijn Hoensbroek: "Mijnheer de burgemeester, het kamerverhuurbedrijf inÖ"
Fractievoorzitter Martin de Beer van de VVD is in zijn nopjes. De initiatiefnemer voor de hertelling van de stemmen in Heerlen vindt het van groot belang dat nu een eenduidig resultaat op tafel ligt: "Ans Winkens en Dries Lodewijks waren oorspronkelijk gelijk geŽindigd en nu blijkt het verschil 3 te zijn,in het voordeel van Ans. Gelukkig kan zij de komende 4 jaar in de gemeentepolitiek gaan werken met een duidelijk mandaat van de kiezer en niet met de sticker 'ik ben uitgeloot' op de rug. Hier hecht ik veel waarde aan."
Tijdens de hertelling werden alle uitgebrachte stemmen 2 keer opnieuw geteld en werd vervolgens nog eens goed gekeken naar de verschillen.Op een totaal van 34.004 stembiljetten zijn bij de hertelling 133 fouten geconstateerd, een marge van 0,39 procent. Burgemeester Paul Depla vindt dit een 'prima prestatie'.Bij de fouten gaat het ook om 10 stemmen die alsnog ongeldig zijn verklaard en 1 blanco stem die wel bleek te zijn ingevuld.
Uiteindelijk bleek 1 stembureau volledig foutloos. De hertelling heeft geen invloed op de zetelverdeling in de raad.
De hertelling levert het volgende beeld op: SP -18 stemmen; CDA -38; PvdA -2; Stadspartij Heerlen -29; Ouderenpartij Heerlen -11; VVD +10; HartLeers -12; D66 blijft gelijk; GroenLinks -4; RPN -4; Partij Hoensbroek -4; 1parkstad.nl -1.
Tekst en foto's: Wil Wagenvoort