27 maart 2014 - 18 september 2019: 92996 bladzijden, 739400 artikelen

Zuidkant Maankwartier wordt mogelijk eerder bebouwd

HEERLEN
De oorspronkelijke bouwplanning van het Maankwartier staat ter discussie. Onderzoek moet uitwijzen of het beter is om de zuidkant een half jaar eerder te bebouwen; in ieder geval vóór de invulling van de plaat. Dat blijkt uit de reactie van het college van Heerlen, naar aanleiding van vragen van raadslid Peter Kastrop van Ouderenpartij Heerlen (OPH).
Tot nu toe staat de bebouwing van de plaat, de overkapping van het NS-station, vooraan in de planning. Mocht dat inderdaad zo worden uitgevoerd, dan zouden de nieuwe gebouwen vele maanden leeg komen te staan, omdat ze dan door werkzaamheden aan de zuidzijde niet bereikbaar zijn. Deze ‘kapitaalvernietiging’ is ongewenst, stelt B&W. De bestaande planning van de bouwstroom wordt dus tegen het licht gehouden. Mocht die inderdaad wijzigen, dan wordt hier met contractpartijen afspraken over gemaakt en worden de betrokken ondernemers uitgebreid geïnformeerd.
Bij de planning, zo is reeds toegezegd door de omgevingsmanager aan ondernemers rondom het Maankwartier, zal de overlast voor de omgeving tot een minimum worden beperkt.
Als de planning op de schop gaat, dan begint de bebouwing van de zuidkant nog dit jaar.