27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Nieuwe raad en college Brunssum aan de slag

BRUNSSUM
Brunssum heeft een nieuwe raad en een nieuw college. De leden werden onlangs tijdens een speciale raadsvergadering benoemd en beŽdigd. Dat laatste gold voor een viertal nieuwe raadsleden.
Het college van b en w wordt gevormd door burgemeester Luc Winants en vijf wethouders. Dit zijn E. Geurts (PvdA), F.G. Joosten (VVD), T.T.J. Gelissen (CDA), C.J.C.P. de Rijck (BCD) en H.J. Janssen (Lijst Borger). Het college zal op korte termijn de portefeuilleverdeling vaststellen.
De gemeenteraad van Brunssum telt 21 leden. De verdeling is als volgt: BBB/Lijst Palmen (4 zetels), H.W. Claessen, R. Houkes, J.M.H. Palmen, en L.J.H. Snackers. PAK (3 zetels), S.J.H. L'Espoir,G.G.Luit en D.W.M.J. Trommelen. PvdA (3 zetels), H.J.S.M.Broers,A.P.van MaldeOosterhuis en H. Offermans. VVD (3 zetels), J.L.W. van Dijk, A.G. de Haas, en J.H.T.J. van Oppen.
CDA (2 zetels), J.P.F. Gelissen, en M.M.J. Gordijn. SP (2 zetels),K.E.Coenen en M.Wojtkowiak. BCD (2 zetels), G.M.E. Gerards en J.H. Peeters. Lijst Borger (2 zetels), R.P.L. Dautzenberg en M.E.J. BatenWerink. Burgemeester Luc Winants is voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester en Wethouders.
De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffier, de heer Peter Peeters. Het college van B&W wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris, mevrouw Ellen Dielissen.