27 maart 2014 - 26 juni 2019: 91193 bladzijden, 725105 artikelen

Grenslandzangers heeft nieuw bestuur

SCHINVELD
Tijdens de algemene ledenvergadering van Jeugdkoor De Grenslandzangers Schinveld is officieel afscheid genomen van enkele afgetreden bestuursleden.
Het gaat om Thea SchaafsmaPeeters, Yvon Hendriks-Gebben, Bianca Laheij-Beumers, Meriam Pernot en Nicolette Quaedvlieg-van der Stok.
Op grond van hun verdiensten voor de vereniging werden Yvon Hendriks (29 jaar penningmeester), Bianca Laheij (21 jaar tweede secretaris), alsmede oud-bestuurslid Gonnie Berende (23 jaar vice-voorzitter/tweede penningmeester) benoemd tot ere-bestuursleden. Vanwege haar bijzondere verdiensten voor het jeugdkoor, bijna 19 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 16 jaar als voorzitter, werd Thea Schaafsma benoemd tot ere-voorzitter. Tevens werden Eugéne Severijnen en John Wevers benoemd tot bestuursleden.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: John Wevers (voorzitter), Truus Erkens-Severens (secretaris/vice-voorzitter), Gerdy Theunissen-Pricken (penningmeester) en Eugéne Severijnen (facilitaire zaken).
Secretariaat: Kerkstraat 14, 6451 CV Schinveld, tel. 0455270421, e-mail truus.erkens@home.nl.