27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Onderscheidingen Brunssum

BRUNSSUM
Bij gelegenheid van Koningsdag 2014 ontvingen vijf Brunssummers een Koninklijke Onderscheiding. Alle gedecoreerden, twee vrouwen en drie mannen, worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Houkes (70 jaar) was ruim 40 jaar (1959-2002) actief voor het CNV. Een kwart eeuw lang was hij CNV kaderlid bij Nedcar in Born. Van 1988 tot 2002 had hij voor het CNV zitting in de landelijke CAO-commissie en van 1994 tot 2002 maakte hij deel uit van het landelijk bestuur van de Bedrijvenbond CNV. Verder is hij sinds 2002 bestuurslid van de vereniging Oud-medewerkers Nedcar, waarvoor hij ook talloze activiteiten organiseert. In Brunssum is hij onder meer actief (geweest) voor de Hervormde Bethelkerk en de Christelijke Gemengde Zangvereniging.Ook is hij sinds 2004 voorzitter van de PCOB, afdeling Brunssum, en vertegenwoordigt deze op lokaal,provinciaal en landelijk niveau. Theun Houkes begeleidt sinds 2007 de jeu-de-boules middagen voor gehandicapten bij de Boulodrome Club de Petanque.Hij is verder dagelijks mantelzorger voor zijn echtgenote, oom en tante.
De heer Lückers is sinds 1991 atletiektrainer bij de atletiekverenigingen Avon Heerlen en Unitas Sittard. Voor beide verenigingen is hij tevens actief als bestuurslid. Verder is hij ruim 15 jaar, sinds 1998, trainer bij Stichting Parelloop te Brunssum. Tien jaar lang, van 1998 tot 2008, was hij lid van de vrijwillige brandweer van Brunssum en Heerlen, waar hij de functie bekleedde van vertrouwenspersoon. Recentelijk, van 2010 tot 2013, trad hij op als voorzitter van de Cliëntenraad van het Zorgcentrum Ter Eyck in Heerlen. Daarnaast verleent Thei Lückers (mantel)zorg aan zijn schoonmoeder.
De heer Postuma is al geruime tijd actief voor Fanfare Harpe Davids. Voor deze vereniging verrichtte hij hand- en spandiensten, onder meer voor het beheer van de instrumenten. Hij was in 1991 medeoprichter van de wandelclub Wandel Komitee Harpe Davids en was tot 2011 betrokken bij de organisatie van wandeltochten. Ook is hij al ruim 20 jaar medewerker bij de cadeautjesmarkt van Harpe Davids.De opbrengsten van de cadeautjes die hij maakt,komen ten goede aan de verenigingskas. In 1995 werd Richard Postuma benoemd tot Erelid van Fanfare Harpe Davids. Daarnaast verricht hij sinds 1980 vrijwilligerswerkzaamheden voor de Protestantse Pelgrimsgemeente Brunssum. Tien jaar lang, tot 1990, was hij diaken. Verder ondersteunt Richard Postuma de koster,brengt het kerkblad rond en is verantwoordelijk voor technisch beheer en onderhoud van de Pelgrimskerk.
Mevrouw Van der Werff-Hogeveen is sinds 1982 actief voor Fanfare Harpe Davids.Vier jaar lang, van 1982 tot 1986, was ze bestuurslid.Ze is betrokken bij de organisatie van de activiteiten en evenementen van de fanfare, en maakt kledingstukken waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de vereniging.Tevens draagt ze zorg voor de uniformen van de muzikanten.Sinds 1986 zet ze zich daarnaast ook in voor de Protestantse Pelgrimsgemeente. Ze is coördinator van de kerkmuziek en begeleidt de kerkdiensten. Tevens is ze lid van de Orgelcommissie.
Mevrouw Zadolinny-Arnecke is sinds 1986 verbonden aan de Wereldwinkel in Brunssum.Ze werkt er als vrijwilligster in de verkoop en speelt een centrale rol bij de inrichting van de winkel. Daarnaast is ze al 18 jaar vrijwilliger in ontmoetingscentrum d'r Brikke-Oave, waar ze zich inzet als gastvrouw bij de maaltijdenvoorziening voor ouderen, 'Samen Eten'. Ook verleent mevrouw ZadolinnyArnecke op grote schaal burenhulp. Zij kookt maaltijden en doet de boodschappen voor zieke buren en voor ouderen die hulpbehoevend zijn of in een verzorgingshuis verblijven.