27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

Geachte John Peters

Harrie Derks.
Naar aanleiding van uw column in het Groesbeeks Weekblad van 25 november het volgende.Waarom hoort de GVP volgens u niet bij de 3 partijen die het goed deden? Het is een van de meest constante partijen hier in Groesbeek.Wat is er sluw aan om samenwerking te zoeken met 2 andere lokale partijen? Is niet sluw maar slim. Waarom bent u een voorstander van Sociaal Groesbeek door te schrijven dat het verdienstelijker was als hun die derde zetel zouden hebben gekregen? Waarom opperde u niet het idee om als Sociaal Groesbeek met andere samen te gaan om zo een blok te vormen tegen de al jaren gevestigde partijen hier in Groesbeek? Was misschien een goede tip geweest richting Hans Peters. Wie zegt dat de GVP zich niet goed voelt bij het behaalde aantal stemmen? Waarom suggereert u dat andere partijen een strategie bedenken waardoor het CDA en Sociaal Groesbeek niet meer door een deur zouden kunnen? Niet echt objectief bedacht.Het woord arrogantie is door u niet slim gebracht in het artikel. Machtsgevoel sluw uitbuiten vindt u.Ik vind het meer een vorm van kennis goed gebruiken. Uw inschatting over de zetelverdeling zie ik echt anders.Een vervolg van uw analyse zien wij met vertrouwen tegemoet. Wacht met spanning uw column af waarin u terug komt op de eerder gedane analyse waar echt niks van klopt.Een radiomaker moet toch meer objectief zijn en niemand zijn wil op leggen.
Trouw GVP lid.