27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Cartoonist Oppenheimer schiet Enci-stop te hulp

MAASTRICHT
De actiegroep Enci-stop die al vele jaren ijvert voor het stilleggen van de cementindustrie op de Sint Pietersberg krijgt steun uit onverwachte hoek. Cartoonist Ruben L. Oppenheimer en illustrator Olivier Roosenburg gaan de grieven tegen het doorproducerende bedrijf met beelden kracht bijzetten. "Ik steek altijd mijn vinger op tegen Den Haag, terwijl er naast mijn deur iets niet klopt."
Ruben L. Oppenheimer, cartoonist voor verschillende media waaronder stadskrant de Ster, klopte onlangs aan bij actiegroep Enci-stop. Begin februari veegde de Raad van State de milieuvergunning voor de Enci van tafel omdat het bedrijf onvoldoende rekening zou houden met het beschermde natuurgebied aan de Belgische zijde van de Pietersberg. "Enci blijft desondanks gewoon doordraaien. Dat ergert me. Daar wil ik iets mee doen."
Onafhankelijk van Oppenheimer meldde ook grafisch ontwerper en illustrator Olivier Roosenburg, oud-leraar van de cartoonist, zich bij de actiegroep vanuit dezelfde ergernis. "Enci en de provincie zitten de boel te rekken. Daarin is Enci-stop veel te braaf." Oppenheimer vult hem aan: "Die mensen van Enci-stop zijn heel keurige mensen ,ze bewandelen netjes de juridische weg. Dat is prima hoor,maar er mag Vrouw gerust wat meer op de trom geslagen worden. En zeker nu de fabriek het vonnis van de Raad van State aan zijn laars lapt."
Oppenheimer en Roosenburg zeggen met de kracht van het beeld het protest van Encistop kracht te willen bijzetten. Roosenburg: "Enci-stop springt niet gauw op de barricades."Oppenheimer: Wij willen op ludieke wijze protesteren. De boel wakker schudden."
Het recente vonnis van de Raad van State heeft beiden naar het tekenptlood doen grijpen,ze benadrukken echter dat ze in het geheel niets hebben en met b tegen de cement-industrie. Oppenheimer: "Maar we ademen wel al jaren die stofdeeltjes in. Er wordt veel te lichtzinnig met dat gegeven omgegaan. Ik schrok toen ik bijvoorbeeld hoorde dat de oehoes hier ten opzichte van die elders in het land een verhoogde concentratie PCB's in hun bloed hebben."
Waarom zo'n ophef van beide heren, in de wetenschap dat de mergelwinning in 2018 stopt en de klinkerproductie met zijn vervuilende uitstooot van de oven die een jaar later sluit? Oppenheimer: "We stappen er veel te makkelijk overorstk heen dat Enci nu nog vijf jaar mag vervuilen zonder vergunning.Dat er vervuild afval in die ovens wordt verband, blijft een gevaar." De cartoonist verbaast zich enigszins over de gelatenheid waarmee de gemiddelde Maastrichtenaar accepteert dat er een vervuilende fabriek in zijn stad huist. "Veel mensen hebben de afgelopen 80 jaar hun baan aan de Enci te danken gehad. Maar als echte Zjeng moet het ook aan je hart gaan dat wat er hier gebeurt de volksgezondheid bedreigt."
De twee willen de Maastrichtenaren wakker schudden, maar zijn ook bereid mee te denken met de Enci. Roosenburg meent dat er een passende oplossing voorhanden is voor de werkgelegenheid van de werknemers van de fabriek: "De mensen van de Enci zouden met voorrang in het Transformatieplan van het gebied kunnen worden opgenomen. Zij kunnen wellicht medewerkers worden in het nieuwe recreatie- en natuurgebied." Oppenheimer: "Ik vind het waard om hiervoor mijn nek uit te steken,het ligt bovendien naast de deur. Ik ben geen groen-freak, maar ik maak me zorgen over de rotzooi die de Enci uitstoot. Aan de A2 kan ik weinig doen, terwijl de Enci met een druk op de knop is uit te zetten."
Een eerste stap om Enci-stop meer ruggensteun te geven is al gezet met het openen van een pagina op Facebook: www.facebook.com/stopenci Sjak Planthof anker