27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

26 duplexhuizen omgebouwd tot 13 ééngezinswoningen

NAZARETH
In de Kasteel Petersheimstraat zijn 26 verouderde duplexwoningen omgebouwd en samengevoegd tot 13 ruime gezinswoningen van nieuwbouwkwaliteit.
De nieuwe bewoners hebben de huizen gisteren betrokken. Woningcorporatie Woonpunt heeft er energiezuinige en levensloopbestendige huizen van gemaakt.
In de oude situatie stonden in de straat 32 duplexwoningen: kleine beneden- en bovenwoningen van 45 tot 50 m². Nadat al eerder twee duplexwoningen op een eenvoudige manier tot één nieuwe woning waren samengevoegd, voegde Woonpunt ook de andere woningen samen. Daarbij zijn zes duplexwoningen gesloopt om parkeerruimte te realiseren.
Resultaat zijn dertien ruime eengezinswoningen.Drie daarvan zijn extra groot: in het door sloop ontstane gat is aan één kant een uitbouw van één laag gemaakt.Door hier op de begane grond een badkamer te maken kunnen deze woningen levensloopbestendig worden gemaakt, aldus de corporatie.
Energiezuinig: van C naar A Projectontwikkelaar Ralph Herben van de woningcorporatie: "Uit het oogpunt van duurzaamheid is renovatie van bestaande woningen beter dan sloop en nieuwbouw. Er komt nauwelijks sloopafval vrij en er worden minder materialen gebruikt. Bovendien zijn de nieuwe woningen ruim, in een wijk die een gebrek heeft aan grote eengezinswoningen."De meeste duplexen hadden energielabel C,sommige zelfs D.Nu hebben ze label A,aldus Woonpunt.
Na de samenvoeging van de duplexwoningen volgt het groot onderhoud aan de rest van de straat en pakt de gemeente de openbare ruimte aan. Samen met de toekomstige nieuwbouw aan de noordrand van Nazareth krijgt een belangrijk deel van de wijk een totale facelift.