27 maart 2014 - 18 september 2019: 92891 bladzijden, 738509 artikelen

Verbindingen voor dieren

De aanleg van de nieuwe verbindingsweg vanaf naar bedrijventerrein Beatrixhaven is in volle gang. De weg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan de Hoekerweg en ligt in de Landgoederenzone tussen Meerssen en Maastricht; een gebied waarin natuur en ecologie belangrijk zijn.
Maar hoe zit het eigenlijk met de dieren? Hoe komen ze naar het leefgebied aan de andere kant van de wal?
Daarvoor ontwierp Avenue2 verschillende voorzieningen. Want wie werkt in een natuurlijke omgeving, moet ook rekening houden met flora en fauna.Zo werd eind 2011 het beekje de Kanjel verlegd, waarbij ecoduikers en een ecopassage zijn aangebracht. Op die manier kunnen dieren zwemmend of lopend de verbindingsweg ondergronds oversteken. In de buurt zijn ook enkele dassentunnels gemaakt. En langs het spoorviaduct en het viaduct Mariënwaard liggen onverharde stroken waarover dieren zich kunnen verplaatsen.Verder is het tunneltje Beukenlaan onverhard; ook dieren kunnen hier dus gebruik van maken.Op de taluds van de verbindingsweg komen houtwallen in combinatie met wildrasters. Die hebben als functie dat dieren naar de onderdoorgangen worden geleid, waar ze vervolgens ongehinderd kunnen oversteken.
Vliegroutes voor vleermuizen Vleermuizen gebruiken veel landschappelijke lijnvormige elementen, zoals bomenlanen, als vliegroute en mijden open onbegroeid gebied.
Dat maakt dat hun vliegroutes tot op zekere hoogte te sturen zijn. Om ervoor te zorgen dat de vleermuizen de juiste route aanhouden – en niet in botsing komen met vrachtauto’s op de verbindingsweg – worden op sommige plekken enkele hoge bomen aangeplant.
Zo’n ‘vleermuizen hop-over’ is onlangs gerealiseerd langs de A2 bij Kruisdonk en bij het tunneltje Beukenlaan.