27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Minder gemeente, meer Maastricht

André Willems
Formateur en wethouder André Willems (Senioren Partij Maasticht) presenteerde vorige week het nieuwe stadsbestuur, met een indringende boodschap: minder overheid, meer samenleving. Hieronder en samenvatting van zijn 'inaugurale rede'.
Democratie is gebaseerd op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid; vertrouwen van de overheid in haar burgers. Democratie vraagt bovendien om regelmatig onderhoud. De ene keer is een simpele poetsbeurt voldoende; de andere keer de grote voorjaarsschoonmaak.Zeker als een nieuwe lente aanbreekt.
Die nieuwe lente is het gekantelde denken: minder overheid, meer samenleving. Dat wil zeggen dat de allesbepalende overheid niet meer bestaat. Burgers zijn tegenwoordig heel goed in staat zelf ordening aan te brengen in hun dagelijkse leefomgeving. Ze gaan daarvoor naar believen gelegenheidsallianties aan met organisaties en bedrijven. Ze wisselen daarbij in hoog tempo en met groot gemak informatie en kennis met elkaar uit. Mede door de komst van de nieuwe (social) media raakt de overheid ook op dit punt haar monopolie kwijt. Niet dat de gemeente buitenspel staat. De gemeente is tegenwoordig één van de spelers op het maatschappelijk speelveld en niet langer de spelbepaler.
Een goed voorbeeld van deze zogeheten netwerksamenleving is het initiatief van diverse bedrijven en kennisinstituten om in De Geusselt een zorgtoren te realiseren, compleet met vernieuwend zorgconcept. Zonder de overheid. Terwijl nota bene op datzelfde moment landelijk ophef ontstaat over de gewraakte mantelzorgboete. Die het zelfoplossende vermogen van mensen doorkruist, omdat de Rijksoverheid meent van hogerhand regels te moeten opleggen.
Maastrichtenaar De stad zijn we dus allemaal. Het competitieve krachtenveld van weleer is het collectieve samenspel van nu. Vanuit die grondgedachte vertrekt de nieuwe coalitie. We zien ons uitgedaagd om nauw samen te werken met externe partijen.Ja, zelfs het sluiten van partnerschappen. Met bewoners, bedrijfsleven, kennisorganisaties als de universiteit en de hogeschool, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en noem maar op.
De nieuwe lente vereist bovendien nauwe samenwerking binnen de muren van het stadhuis. Tussen alle partijen. Niet alleen binnen de coalitie, maar binnen de hele raad.Want hoe kan de gemeente als volwaardige speler aan het 'netwerk Maastricht' deelnemen, als de gemeente onderling verdeeld is?
Maken we nu een foto van de stad,dan zien we dat Maastricht volop in ontwikkeling is. De stad verjongt, maar moet nog , N meer verjongen. De stad internationaliseert, maar moet nog verder internationaliseren. De stad beweegt, maar moet nog meer bewegen. Alleen mogelijk als we de blik naar buiten richten. Buiten het stadhuis, buiten de stad,buiten de landsgrenzen.
Het is bovendien het enige antwoord op de ontmanteling (lees: forse bezuinigingen) van de zorg voor de kwetsbare medemens. Uitgangspunt van dit college is perspectief bieden.In Maastricht laten we niemand door het ijs zakken. Want democratie is eveneens dat je de zwakkeren steunt.
Hiervoor zullen we de kracht en de inzet van elke Maastrichtenaar en elke Maastrichtse organisatie moeten mobiliseren. Want wij zijn allemaal samen Maastricht.
wethouder Reageren? redactiemaastricht@aencmedia.nl ederlander