27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Maastrichtenaar, Nederlander, Europeaan?

MAASTRICHT
Met de beproefde Lagerhuisdebat formule organiseert Sphinx op dinsdag 13 mei aanstaande in Centre Ceramique een openbare discussieavond met als thema Europa.
De maatschappelijke instelling doet dat samen met Europe Direct Maastricht.Ruim een week later – 22 mei – zijn de Europese Parlementsverkiezingen.
Maastrichtenaar; Limburger; Nederlander,;Europeaan? Wie herkent zich waarin is een van de vragen die als discussiepunt aan de orde gaat komen dinsdagavond 13 mei.Hoe relevant zijn grenzen nog. Tijdens de bijeenkomst wil Sphinx verkennen wat ‘we’ voor Europa voelen.Zijn er verschillen waar te nemen tussen generaties. Rond dit soort vragen gaat het publiek en debatteams scholieren, studenten en ‘oude rotten’ onder leiding van George Vogelaar in debat.
Het publiek en drie debatteams buigen zich over stellingen hoe Limburgers aankijken tegen Europa.
Gastsprekers zijn Andy Klom, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, en Johan van de Beek, journalist Dagblad De Limburger, onder andere over de betekenis van Europa voor Limburg en de ‘Limburgse’ identiteit.
Sphinx is een centrum voorvoor debat, verbeelding en verbinding. Een plaats in Maastricht waar burgers uit alle hoeken van stad en omstreken met elkaar en deskundigen van gedachten wisselen, luisteren, debatteren en werken aan kwesties die ertoe doen, op manieren die verschil maken. Ga voor meer informatie naar www.sphinxmaastricht.nl.
Europe Direct Maastricht is er voor alle vragen, gratis folders en literatuur over en van de instellingen van de EU.Het ligt op de 2e etage van Centre Céramique.europa.eu/europedirect SPHINX | OHLALA! EUROPA!
https://www.facebook.com/ events/494112377355027 Dinsdag 13 mei 2014,20:00 – 22:00 uur Centre Céramique Toegang gratis